Duurzaamheid

Over duurzaamheid communiceren zonder greenwashing

Eerlijk en zonder overdrijven

Over duurzaamheid communiceren zonder greenwashing

Nog niet zo heel lang geleden was duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een linkse hobby. Inmiddels snapt zelfs de meest verstokte kapitalist dat je niet meer fatsoenlijk kunt ondernemen zonder rekening te houden met je omgeving. Dat zie je terug in het inkoopbeleid van bedrijven en het koopproces van consumenten. Duurzaamheid is een qualifier geworden.

Aandacht voor duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid vinden nieuwe opdrachtgevers belangrijk. Rekening houden met People, Planet, Profit en een bijdrage willen leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zegt ook iets over de mentaliteit en ambities van je onderneming. Duurzaamheid is de tegenpool van onverschilligheid. Het laat (nieuwe) klanten zien dat je zorgvuldig met zaken omgaat. De overtuiging groeit dat duurzame ondernemingen gemiddeld ook langer blijven bestaan dan hun concurrenten. Daar houden klanten ook van: continuïteit.

Eerlijk en transparant

In kaart brengen wat je onderneming op duurzaamheidsgebied presteert lijkt een uitdaging. Natuurlijk zijn er certificeringen, MVO-ladders en vergelijkingsinstanties zoals Ecovadis waarmee je kunt laten zien dat je onderneming goed bezig is op duurzaamheidsgebied. Dat is voor aanbestedingen zelfs vaak een knock-out criterium.

Maar zo’n externe goedkeuring heeft een hoog abstractieniveau. Is feitelijk en rationeel, maar niet emotioneel. Je krijgt er als klant geen gevoel bij. Daar moet je dus zelf voor zorgen. Eerlijk en zonder overdrijven. Maar je mag best vertellen wat je nog wilt of moet gaan doen op duurzaamheidsgebied. Duurzaamheid vraagt een continu proces dat nooit af is.

Inventariseren om te communiceren

Als je onderneming nog geen duurzaamheidsbeleid en/of certificering heeft, is het een goed idee om de zeven MVO-kernthema’s met eenendertig thema’s van de MVO Prestatieladder te gebruiken om te inventariseren op welke thema’s de onderneming al actief is. Hoe relevanter die zijn voor nieuwe opdrachtgevers en medewerkers, hoe interessanter ze zijn om erover te communiceren. Een fatsoenlijk bedrijf doet vaak best al veel op duurzaamheidsgebied. Dat vormt de basis voor de communicatie over duurzaamheid. Vergeet de interne doelgroepen niet! Draagvlak voor duurzaamheid werkt inspirerend en motiverend.

Misschien kom je er tijdens de inventarisatie zelfs achter dat je onderneming (grotendeels) voldoet aan het opstapniveau voor de MVO-prestatieladder. Dan zou ik nog even doorzetten om dat te halen.